STATYSTYKA

Dane statystyczne na temat życia zakonnego w Polsce.

Drodzy współbracia,

Zapraszam do wypełnienia formularzy statystycznych. Do zalogowania proszę użyć nazwy użytkownika oraz hasła przesłanych w wiadomości mailowej. Po zakończeniu zbierania danych użytkownik i hasło zostaną usunięte, a w przyszłym roku wygenerowane ponownie.

Dane do formularza można wpisywać, przechodząc poszczególne kroki do przodu i do tyłu, aż do momentu wysłania danych. Należy wypełnić wszystkie pola, w puste wpisując „zero”. Po wysłaniu danych nie należy już otwierać danego formularza. W przypadku zmiany formularza na inny w trakcie uzupełniania dane zostaną utracone i trzeba będzie je ponownie wpisać.

Proszę wpisać dane zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2023.

Formularze należy wypełnić do 29 lutego 2024. Po tym terminie dostęp do formularzy zostanie zamknięty. Jeśli chciałbyś przesłać jakieś uwagi, wykorzystaj formularz, wybierając „uwagi” z menu głównego.

Dariusz Bartocha sdb

Zakonnicy w Polsce:

Dane demograficzne

Informacje o aktualnym stanie osobowym w poszczególnych jurysdykcjach.

Statystyka powołań

Informacje o kandydatach i osobach w trakcie formacji początkowej.

Zakonnicy za granicą:

AFRYKA

Współbracia za granicą.

AMERYKA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA

Współbracia za granicą.

AUSTRALIA I OCEANIA

Współbracia za granicą

Azja

Współbracia za granicą.

Europa

Współbracia za granicą.

Dzieła prowadzone za granicą

Działalność duszpasterska, dzieła charytatywne, medyczne, edukacyjne, społeczne i kulturalne

Kwestionariusz duszpasterski:

Praca duszpasterska zakonów w Polsce. Część 1

Dane liczbowe na temat posługi duszpasterskiej zakonów w Polsce.

Praca duszpasterska zakonów w Polsce. Część 2

Dane opisowe odzwierciedlające charyzmat własny instytutu zakonnego.